Iäkkäiden ääni kuuluviin

Iäkkäiden lähiliikuntapaikkakokemuksista ei ole tällä hetkellä tietoa. Lisäksi lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa ei kuulla tarpeeksi iäkkäiden omia tarpeita. Tuoreen Valtion liikuntaneuvoston julkaisun mukaan tällä hetkellä kansalaisten mielipiteitä kuntien liikuntapaikkojen ja -palveluiden kehittämisestä kerätään kunnissa puutteellisesti (Gretschel ym. 2013). Ympäristöministeriö (2007) toteaa, että kaavoitukseen osallistuvien eri tahojen aito vuorovaikutus on käyttäjien tarpeita vastaavan elinympäristön ja kestävien yhdyskuntien kehittämisen yksi edellytys. Parhaimmillaan osallistuminen tuottaa tietoa asukkaiden ja muiden ympäristön käyttäjien tarpeista ja arvostuksista sekä tuo uusia näkökulmia suunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

Englannissa iäkkäät ihmiset ovat otettu mukaan lähiliikuntapaikkojen suunniteluun hankkeiden alusta asti. Esimerkiksi Manchesterissa Englannissa sijaitsevassa Dam Head puistossa kehittämisessä huomioitiin paikallisten iäkkäiden asukkaiden ääni jo puiston kehittämisvaiheessa. Asukkaille esiteltiin erilaisia kuntoiluvälineitä, joista he saivat valita kuusi mieleisintä (Dam Head 2013). Kuusi suosituinta laitetta asennettiin myöhemmin puistoon. Samoin Lontoossa sijaitsevassa Hyde Park Senior Playground puistossa iäkkäiden ääni on otettu hankkeen keskiöön sen alusta alkaen (Hyde Park 2012). Puistoprojekti käy jatkuvaa keskustelua iäkkäiden ihmisten kanssa ja pyrkii löytämään keinoja miten entisestään rohkaistaan iäkkäitä vierailemaan liikuntapuistossa. Lisäksi potentiaalisia käyttäjäryhmiä informoidaan projektin edistymisestä.

 

Dam Head (2007) http://www.wicksteed.co.uk/playground-projects-manchester-lancashire-pp24.html

Gretschel A, Laine S, Junttila-Vitikka P (2013). Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1. Helsinki 2013.

Hyde Park (2012) https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park/things-to-see-and-do/sports-and-leisure/hyde-park-senior-playground

Ympäristöministeriö (2007) Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007. Helsinki: Ympäristöministeriö