Linkit

Green Care

 • Green Care Finland yhdistyksen sivusto, josta löytyy tietoa luonto-, eläin-, ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönotosta hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Yhdistys haluaa tuoda esille myös toimintakyvyltään heikentyneiden oikeuden luontoon, liikuntaan, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisölliseen kokemiseen.

WAP - walking people, it is never too late to start

 • EU -hanke, jossa rahoitetaan neljän Euroopan kaupungin iäkkäiden ihmisten kävelyn edistämistä.

 

Ohjeita suunnitteluun

 • Helsinki kaikille -projektissa on tuotettu esteettömän kaupunkiympäristön suunnittelua varten tietoa ja ohjeita, jotka on koottu Helsingin kaupungin sivuille Ohjeita suunnitteluun. Sieltä löytyy mm. seuraava tietoa esteettömän rakentamisen ohjeet (SuRaKu), katualueita koskevat tyyppipiirrustukset sekä erilaisia oppaita.

 

www.esteeton.fi

 • Monipuolinen sivusto, joka tarjoaa tietoa ja ideoita esteettömään rakentamiseen, asumiseen ja liikkumiseen. Tieto-osio sisältää runsaasti käytännönläheisiä ohjeita kuvineen, tietoa lainsäädännöstä sekä laajan listan teemaa kesittelevistä julkaisuista. Tarjolla on myös ajankohtaisia esteettömään rakentamiseen liittyviä uutisia sekä esteettömyystapahtumien kalenteri. Verkkopalvelua ylläpitää Esteettömyyskeskus ESKE.

Rakennustieto

 • RT Net on rakennusalan monipuolinen tietopalvelu, joka on tarkoitettu erityisesti ammattilaisten tarpeisiin. Tietopalvelussa on ajankohtaiset rakennusalan säännökset, ohjeet ja tuotetiedot.
 • Rakennustieto kustantaa tietokortistoja, digitaalisia tuotteita, kirjoja ja lehtiä alan ammattilaisille ja kuluttajille.

Suomen Standardisoimisliitto SFS

 • standardisoimisliiton tietopalvelu auttaa asiakkaita tiedon etsinnässä niin standardien, ohjeiden, määräysten kuin lainsäädännönkin osalta.
 • standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja se on luotu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa.
 • SFS toimittaa standardien tarvitsijoille kansallisia ja kansainvälisiä standardeja ja niihin liittyviä viranomaismääräyksiä ja muita julkaisuja.

Suomen rakentamismääräyskokoelma
- Suomen rakentamismääräyskokoelma F1 (Esteetön rakennus)
- Suomenrakentamismääräyskokoelma F2 (Rakennuksen käyttöturvallisuus)

 • Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on määräyksiä, jotka ovat velvoittavia ja ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät muut rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan.
 • Yleistä rakennussuunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet ovat määräyskokoelman osissa F1 Esteetön rakennus ja F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus.

ARVI – Asunnon arviointimenetelmä

 • ARVI on tietokanta ja työväline esteettömän asuinympäristön suunnittelua ja arviointia varten.

Liikuntakaavoitus.fi

 • Sivusto esittelee liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista. Sivustolle on koottu taustatietoja, suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.