Suunnittelijoille

Hyvin toteutettu lähiympäristö auttaa iäkkäitä ihmisiä selviytymään arjesta paremmin ja lisää heidän aktiivisuuttaan. Iäkkäät tarvitsevat turvallisia, esteettömiä, selkeitä ja viihtyisiä ympäristöjä, joissa on huomioitu ikääntymisen mukanaan tuomat rajoitteet.

Turvallisuuden tunnetta ikäihmisille tuo hyvä ja helppokulkuinen ympäristö, jossa on huomioitu mm. riittävä valaistus, tarkoituksenmukainen kalustus ja toimiva kunnossapito.

Ympäristön suunnittelun ja toteutuksen pohjan luovat perusteelliset alkuvalmistelut. Ennen rakentamisen aloittamista alue tulee kartoittaa maaperä- ja muilta ominaisuuksiltaan. Kun perustustyöt suoritetaan huolellisesti, päästään kestävämpään ja käytettävämpään lopputulokseen.

Esimerkkipiirros ikääntyneille suunnitellusta ulkoiluympäristöstä

asemaa1

1. Piha-alueet reitteineen ovat avainasemassa ikääntyneiden jokapäiväisen ulkonaliikkumisen kannalta katsottuna. Pihalla on eripituisia esteettömiä reittejä, jotka johtavat erilaisiin toimintapaikkoihin. Pihan kulkureiteistä muodostuu lenkkejä, joita asukkaat voivat kuntonsa mukaan käyttää.

2. Viihtyisät ulko-oleskelupaikat rohkaisevat asukkaita lähtemään ulos. Ulko-oleskelupaikat avautuvat eri ilmansuuntiin, jotta asukkaat löytävät eri vuorokauden ja vuoden aikoina itselleen sopivia paikkoja.

3. Kulkureiteillä on riittävä ja häikäisemätön valaistus. Hyvä yleisvalaistus piha-alueella lisää liikkumisen turvallisuutta. Valaisimet suuntaavat valon alaspäin ja niissä on häikäisemätön optiikka, joka ei levitä valoa tarpeettoman kauas. Liian suuret valaistuserot aiheuttavat häikäistymistä ja voimakkaita varjoja. Sisäänkäynnit ja ulkoalueiden tärkeät kohdat on valaistava hyvin.

4. Kävelyreittien varsilla on riittävä määrä levähdyspaikkoja, joiden välillä on näköyhteys. Levähdyspenkkejä on vähintään 25 metrin välein.

5. Kävelyreiteillä on yhtenäiset kaiteet erityisesti silloin, jos maasto ei ole kovin tasainen.

6. Kalusteet ja liikuntavälineet on sijoitettu kulkuväylien ulkopuolelle törmäysvaarojen estämiseksi. Edellä mainittu on tärkeää myös kulkuväylien kunnossapidon onnistumisen takia.

7. Kasvillisuuden avulla voidaan pihatilaa jäsentää. Pihan kasvit antavat tuulensuojaa, suojaa auringolta, melulta, pölyltä oleskelupaikoilla ja kulkureiteillä. Kasvit antavat tuulelle äänet ja vuodenaikojen mukaan vaihtelevat värit ja tuoksut houkuttelevat ulkoilemaan. Allergisoivia tai myrkyllisiä kasveja on hyvä välttää piha-alueilla.

8. Ajoneuvo- ja huoltoliikenne sekä paikoitusalueet on erotettu pihan jalankulkureiteistä. Pääovilla on saattoliikennettä varten varattu muulta liikenteeltä rauhoitettu alue, jossa liikkumisesteiset henkilöt voivat turvallisesti liikkua apuvälineineen. Saattoliikennepaikalla on hyvä valaistus, katos ja istuimia.

 

Ulko-oleskelutilojen suunnitteluohjeita on saatavilla materiaalipankista.