Esteettömyys ja turvallisuus

Ikäihmisten liikkumisen ympäristöjen tulee olla turvallisia ja esteettömiä. Kaikille käyttäjäryhmille soveltuvissa ympäristöissä on pyrittävä minimoimaan erilaisia vaaratilanteita aiheuttavat tekijät. Turvalliseksi koetut ja esteettömiksi toteutetut ympäristöt edistävät itsenäistä suoriutumista ja aktiivista elämää.

Turvallisuuden tunnetta ikäihmisille tuo hyvä ja helppokäyttöinen ympäristö, johon päästään kiinnittämällä suunnittelussa ja toteutuksessa huomiota muun muassa

  • kulkuväylien kaltevuuksien minimointiin
  • esteettömyyden takaavan tilamitoituksen jatkuvuuteen
  • esteettömyyden takaaviin materiaalivalintoihin
  • esteettömyyden takaaviin varuste- ja kalustevalintoihin
  • kulkureittien ja toimintapaikkojen hyvään valaistukseen
  • ulkotilojen toimivaan ja helppoon huollettavuuteen

Esteettömien ulkotilojen suunnittelu ja toteutusta varten on olemassa määräyksiä ja paljon yksityiskohtaisia ohjeita, joista löytyy lisätietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet

Esteetön.fi

Espoo estettömyys rakentamisessa

Helsingin kaupungin alueelliset estettömyyssuunnitelmat

Suopursun (Vantaa) vanhusten palvelutalon ympäristön estettömyysselvitys

F2 Suomenrakentamismääräyskokoelma (Rakennuksen käyttöturvallisuus)

F1 Suomen rakentamismääräyskokoelma (Esteetön rakennus)

Suomen standardisoimisliitto SFS

Materiaalipankki