Harjoitteluvälineet

Ikääntyneille sopivien liikkumisen ja kuntoilun ympäristöt ulkona voidaan toteuttaa hyvin yksinkertaisilla keinoilla. Ulkona olevat kuntoilupisteet innostavat asukkaita päivittäiseen liikuntaan. Kuntopisteissä on ulkotiloihin soveltuvia harjoitteluvälineitä. On tärkeää, että harjoittelulaitteiden käytöstä on selkeät ohjeet.

Senioreille suunnitelluissa kuntoiluvälineissä on otettu huomioon ikääntymisen mukanaan tuomat rajoitteet. Käytettävyyteen on kiinnitetty huomiota laitteiden korkeudessa, materiaaleissa ja erilaisten tukien sijoittelussa. Välineiden avulla voidaan harjoittaa kehon eri osia turvallisesti. Harjoitteet tukevat itsenäisyyden säilymistä.

Pihan kuntoiluvälineisiin voi kuulua esimerkiksi muutamat porrasaskelmat ylös tasanteelle ja sieltä alas, yksinkertaisia vetolaitteita käsivoimien harjoittelua varten, nojapuut kävelyn harjoittelua varten tai tasapainosilta.

laite(2)

 

Kuva: Minna Malin