Kaiteet ja aidat

Portaiden, luiskien ja ympäristön jyrkissä kohdissa olevien reittien kaiteet ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä. Ne antavat lisätukea ja ohjausta sekä estävät kompastumis- ja putoamisvaaratilanteiden syntymistä.

  • On suositeltavaa sijoittaa kaiteet reittien molemmille puolille, koska toimintarajoitteet voivat olla ihmisillä eripuolilla kehoa. Kaiteiden jatkuvuus on tärkeää niin että kulkija voi suunnitella reittinsä voimiensa mukaan.
        Esitys11-300x225
Nojailupuomia vasten voi levähtää ponnistelematta.

 

 

 

  • Kaiteiden tulee olla rakenteiltaan yksinkertaisia ja käsijohteen helposti tartuttava. Ulokkeet ja monimutkaiset rakenteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita liikkumisrajoitteisille ja heikkonäköisille henkilöille.
  • Kaiteiden rakenteet eivät saa kaventaa kulkuväylien leveyttä.
  • Käsijohteita on hyvä sijoittaa kahdelle eri korkeudelle, jolloin lyhyet henkilöt ja pyörätuolinkäyttäjät voivat tukeutua kaiteisiin.
  • Kaiteiden tulee olla ympäristöstään erottuvia. Kaiteisiin integroitu valaistus parantaa käyttöturvallisuustta.
istuis-ja-reittiu1-300x225
Sileä ja jatkuva kaide takaa matkan turvallisuuden.

aitau1-300x250
Aidan ei tarvitse antaa tunnetta suljettuna olemisesta.

  • Aitojen merkitys korostuu etenkin muistisairaiden ympäristöissä mutta niiden avulla voidaan minimoida ulkopuolisia häiriötekijöitä.

Kaiteiden mitoituksesta ja suunnittelusta löytyy yksityiskohtaista tietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet
Esteetön.fi
Materiaalipankki