Kasvillisuus

Ulkotilojen suunnittelussa on hyvä korostaa viherympäristöjen merkitystä terveyttä ja hyvinvointia edistävänä tekijänä. Kasvien kautta ulkotilat saavat lopullisen ilmeensä ja kausittain ulkomuotoaan vaihtavat kasvit tuovat mielenkiintoisia elementtejä pihatiloihin. Puut ja pensaat vaihtuvine lehvästöineen ja kukkineen kertovat säästä ja vuodenajoista. Ne tarjoavat rakennusten sisällekin alati muuttuvia näkymiä.

Kasvillisuutta valittaessa huomion arvoisia asioita ovat

Turvallisuus

 • Kasvien tulee olla myrkyttömiä, piikittömiä ja allergiaa aiheuttamattomia.
 • Huoltosuunnitelmissa on otettava huomioon varisevat lehdet, marjat ja puiden juuret, koska ne aiheuttavat liukkautta ja epätasaisuutta kulkureiteille.

Sijainti

 • Kasvien sijoituspaikoilla kasvupaikkavaatimukset tulee täyttyä kasvikohtaisesti.
 • Kasvillisuus tulee sijoittaa siten, että se antaa suojaa tuulelta, auringolta ja ympäristön haitoilta sulkematta näkymiä
 • Kasvimaan hoito voidaan tehdä mahdolliseksi myös pyörätuolia käyttäville tai selkäsairauksista kärsiville henkilöille nostamalla viljelyalusta sopivalle korkeudelle.

Käytettävyys

 • Hyötypuutarha houkuttelee asukkaita liikkumaan ja harrastamaan kasvienhoitoa. Monilla ikääntyneillä on tai on ollut harrastuksenaan puutarhanhoito, jonka mahdollistaminen myös kaupunkiasumisen yhteydessä on tärkeää.
 • Valittavien kasvien määrään ja helppohoitoisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
 • Omena- ja marjasadon kerääminen, askartelu vihannestarhassa ja syksyn lehtien haravoiminen on monipuolista kuntoliikuntaa, mutta kasvien hoidosta ei saa tulla liian työlästä.

Mielenkiintoisuus ja viihtyisyys

 • Ympäristössä tulee olla tarjolla erilaisia perinteisiä kasveja, jotka herättävät mielikuvia ja muistoja menneestä.
 • Iäkkäiden ympäristöihin tulee sijoittaa kukkivaa ja satoa tuottavaa kasvillisuutta, jotka mahdollistavat monipuolisia aistielämyksiä.
 • Kasvillisuus houkuttelee ympäristöön eläimiä, joita on mielenkiintoista tarkkailla.

lehdet(1)
Kosteat lehdet kulkureitillä altistavat liukastumisille.

kasvipoyta(1)
Helposti saavutettavat kasvipöydät mahdollistavat pienimuotoisen viljelytoiminnan.

perenapenkki
Tuoksut, värit ja tuntemukset ovat tärkeitä ympäristön havainnointia avustavia tekijöitä.

alppiruusu
Värit ja tuoksut vetävät puoleensa perhosia.

Monipuoliseen kasvilajistoon kuuluu

 • Perennoja ja sipulikasveja.
 • Yksivuotisia kasveja, joiden avulla pihapiiriin saadaan uutta ilmettä koko kasvukauden ajan.
 • Erikokoisia puita ja pensaita, jotka luovat mikroilmastoa sekä ilmentävät vuodenaikojen vaihtelua.
 • Hyötykasveja puutarhanhoitoa harrastavia varten.

Kasvillisuuteen liittyviä suunnitteluohjeita:

Materiaalipankki

Kuvat: Minna Malin