Opasteet

Selkeät opasteet ehkäisevät eksymisen tunnetta, helpottavat oikean reitin löytämistä ja kannustavat jatkamaan matkaa. Opasteena voivat toimia kyltit ja erilaiset maamerkit.

Ulkoasu

 

 

  • Opasteissa tulee käyttää suurta tekstikokoa ja selkeästi erottuvia kontrasteja (kts. valaistus ja värit).
  • Opasteiden pinnat tulee olla kiiltämätöntä ja häikäisemätöntä materiaalia.
  • Näkövammaisia varten opasteissa pitää olla tieto kohokirjaimin tai -merkein.

Sijainti

  • Opasteiden tulee olla kaikkien käyttäjäryhmien turvallisesti saavutettavissa ja havaittavissa.
  • Opasteiden edessä tulee olla riittävästi tilaa apuvälineiden kanssa liikkuville.
  • Opasteiden tulee olla hyvin valaistussa paikassa tai niihin on integroitu valaistus.

 

  • Kulkupinnoilla erotteluraidat, reunakivet ja kohokuvioinnit voivat toimia opasteina erityisesti heikkonäköisille henkilöille.

 

 

 

 

 

opaste2u-244x300

opaste1u-300x225
Kasvillisuuden avulla voidaan korostaa opasteiden huomioimista.

Opasteiden suunnittelusta löytyy yksityiskohtaista tietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet
Esteetön.fi

Materiaalipankki

Kuvat: Minna Malin