Portaat ja luiskat

  • Ulkona oleville liikkumisen reiteille on hyvä tehdä tasoeroihin sekä helppokulkuisiksi mitoitetut porrasaskelmat että riittävän loivat luiskat.
  • Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt tarvitsevat tasolta toiselle siirryttäessa luiskaa kun taas keppiä tai kyynärsauvoja käyttävät henkilöt liikkuvat turvallisesti portaissa.
  • Portaissa ja luiskissa on oltava molemmin puoliset kaiteet.
  • Helppokulkuisten portaiden suunnittelussa ja luiskan enimmäispituuden, pituus- ja leveyskaltevuuksien määrittelyssä on noudatettava rakentamisen määräyksiä ja ohjeita.

SL703323u-300x247
Ulkona olevissa tasoeroissa tulisi olla sekä portaat että luiska. Toisin kuin tässä kuvassa, kaiteiden tulisi olla molemmilla puolilla.

  • Ulkona olevien tasoerojen tulee olla hyvin valaistuja.
  • Tasoerot, portaiden ja luiskien alkaminen sekä päättyminen tulee erottua selvästi kulkureittien muusta tasaisesta pinnasta. Portaiden etureunoissa on hyvä käyttää myös ulkotiloissa askelmien etureunassa kontrastiraitoja ja liukuesteitä.
  • Ulkotilojen kunnossapitotoimien sujuvuus on otettava huomioon. Piha-alueiden tulee olla helposti huollettavia kulkureiteillä olevien tasoerojen osalta.
  • Ulkotiloissa olevissa portaissa ja luiskissa on otettava huomioon veden ja jään muodostumisen aiheuttamat vaaratilanteet.
  • Portaiden ja luiskien kattaminen on suositeltavaa.
  • Pintamateriaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa portaiden ja luiskien turvallisuuteen.
Luiskan kaltevuus < 5 % (max 8 %)
Luiskaa täydentävän portaan nousu < 120 mm
Luiskaa täydentävän portaan etenemän pituus < 390 mm

Portaiden ja luiskien mitoituksesta ja suunnittelusta löytyy yksityiskohtaista tietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet
Esteetön.fi
Materiaalipankki

Kuvat: Minna Malin