Reitit

Hyvin suunnitellut ja toteutetut ulkoilureitit houkuttelevat ikäihmisiä ulkoilemaan ja asioimaan. Reittien on oltava helppokulkuisia kaikille käyttäjille liikuntarajoitteista ja apuvälineistä huolimatta.

Pituus ja leveys

 

 • Tarjolla tulee olla eripituisia reittejä, jotta käyttäjä voi valita mieleisensä omien voimavarojensa ja taitojensa mukaan.
 • Kulkukäytävien tulee olla riittävän leveitä, jotta kohtaaminen ja ohittaminen sujuvat jouhevasti ja turvallisesti myös apuvälineiden kanssa.
 • Kalusteet on hyvä sijoittaa kulkuväylän varrella oleviin levennyksiin, jolloin ne eivät aiheuta esteitä näkövammaisille eivätkä kavenna reittejä.
Yksikaistaisen kulkuväylän leveys > 900 mm
Kaksikaistaisen kulkuväylän leveys > 1800 mm

reititu
Reitin varrelle sijoiteltu kasvillisuus saa tutkimaan ympäristöä.

 

 

Pinnanmuodot

 • Kulkureittien suunnittelussa on hyvä tutkia voidaanko isoja maaston tasoeroja tehdä loivemmiksi.
 • Reitin pituuskaltevuus tulee suhteuttaa aina reitin pituuteen. Tämä vaikuttaa reitin rasittavuuteen.
 • Reittien sivuttaiskaltevuus on pyrittävä aina minimoimaan, koska se vaikeuttaa sekä pyörätuolin että rollaattorin käyttäjien liikkumista.
 • Reitin varsilla tasaisilla alueilla ja riittävän lähellä toisiaan olevat levähdyspaikat lisäävät reitin soveltuvuutta erilaisille käyttäjille.
Sivuttaiskaltevuus < 2 %
Kulkusuunnan kaltevuus < 5 %

Pintamateriaalit

 • Kulkuväylien pintojen tulee olla tasaisia ja riittävän kovia, jolloin niillä liikkuminen on mahdollista myös apuvälineiden kanssa. Hyviä materiaaleja ovat mm. asvaltti, öljysora, kivituhka ja tiililaatat.
 • Pintojen tulee olla heijastamattomia märkänäkin, häikäistymisen ehkäisemiseksi.
 • Kulkureiteillä on hyvä käyttää kulkua ohjaavia materiaaleja ja/tai kontrastieroja. Materiaalien liitoskohdissa on otettava huomioon maan painuminen ja routiminen.
 • Reittien kunnossapitoon on panostettava.
 • Irtonainen tai epätasainen pinta, kuten sora, irtohiekka, nupukivi tai nurmi, vaikeuttaa liikkumista ja aiheuttaa vaaratilanteita. Niitä voidaan käyttää reiteillä, joiden tarkoituksena on kehittää ikäihmisten tasapainoa ja toimintakykyä. Tärkeää on, että reittien luonne käy ilmi esimerkiksi opasteissa.
 • Reittien suunnittelussa on otettava huomioon talvikunnossapidon vaatimukset ja pintavesien johtaminen pois kulkuväyliltä.

 

 

pintamat1-198x300
Turvallisen ei tarvitse olla tylsä.
pintaau-300x246
Materiaalien monipuolisella käytöllä voidaan ympäristöön luoda vaihtelevuutta ja mielenkiintoa.

Kulkureittien mitoituksesta ja suunnittelusta löytyy yksityiskohtaista tietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet
Esteetön.fi
Materiaalipankki

Kuvat: Minna Malin