Sisäänkäynnit

Turvallinen ja esteetön kulkuyhteys ulos on tärkeä tekijä ikäihmisten itsenäisen ulkoilun kannalta.

  • Lukkojen ja ovien tulee olla kevyitä avata, koska ikääntyessä sorminäppäryys ja käsien voimat vähenevät.
  • Sisäänkäynneissä on otettava huomioon kääntyvän oven avaamista varten tarvittava tasainen alue, oven riittävän leveän kulkuaukon lisäksi.
  • Sisäänkäynnit on pyrittävä toteuttamaan kynnyksettöminä tai jos kynnys tarvitaan, sen on oltava mahdollisimman matala.
  • Automaattiovissa on avautumispainikkeen oltava eri käyttäjäryhmien saavutettavissa.
  • Ovien sulkeutumisnopeuden on oltava käyttäjäryhmien vaatimusten mukainen.
  • Sisäänkäynneissä on oltava hyvä valaistus.
  • Lumen ja veden kulkeutuminen sisäänkäyntialueille on pyrittävä minimoimaan.
  • Sisäänkäynnit tulisi aina olla katettuja.

 

 

 

 

 

 

SL7047773-300x204
Automaattiovet helpottavat apuvälineillä kulkevia.

 

 

SL7047352-300x249
Eri pintamateriaalien tulee liittyä portaattomasti toisiinsa.

Sisäänkäynteihin liittyviä suunnitteluohjeita löydät seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet
Esteetön.fi
Materiaalipankki

Kuvat: Minna Malin