Valaistus ja värit

Riittävä yleisvalaistus tekee ulkoympäristöistä turvallisen tuntuisia. Valaistuksen avulla voidaan korostaa sisäänkäyntialueita, paikkoja, joissa on tasoeroja, opasteita ja muita ulkoalueiden tärkeitä kohtia niin, että ne erottuvat selkeästi ympäristöstään.

Sijainti
  • Valonlähteiden tulee olla sopivalla korkeudella ja oikein kohdennettuja, jolloin vältytään häikäistymiseltä ja saadaan riittävän voimakas valo turvallisuuden takaamiseksi.
  • Reittien valaistuksen tulee olla jatkuvaa ja valaisimet tulee sijoittaa niin, että ne ohjaavat reitillä kulkijaa.

Havainnointi

  • Valaistuksen väri ja voimakkuus vaikuttavat värien havaitsemiseen.
  • Värejä käytetään opastamaan ja korostamaan erilaisia toiminnallisia alueita ulkotiloissa.
  • Ikäihmisten on helpompi havainnoida lämpimiä sävyjä, kuten punaista, keltaista ja oranssia, kuin kylmiä, sinisiä, vihreitä tai liloja sävyjä.
  • Kulkureiteillä on suositeltavaa käyttää eri värejä erottamaan toiminnallisia alueita toisistaan. Vastavärit toimivat hyvin, mutta huomioitava asia on, etteivät ne vahingossa anna tasaiselle kulkupinnalle virheellistä tunnetta tasoeroista.
  • Havaitsemista helpottaa myös portaisiin eritavoin asetetut kontrastiraidat ja mahdolliset liukuesteet sekä huomiota herättävä kasvillisuus rakenteiden läheisyydessä

 

valaistusu1-298x300
Tasaisesti jatkuva valaistus tuo turvaa liikkumiseen.

valot-ja-raidat-1-300x225
Selkeästi toisistaan erottuvat värit helpottavat hahmottamista.

 

Valaistuksen suunnittelusta löytyy yksityiskohtaista tietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet
Esteetön.fi
Materiaalipankki

Kuvat: Minna Malin