Sosiaaliset vaikutukset

Ulkoilulla ja liikunnan harjoittamisella on havaittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Arkiasiointi ja luonnossa liikkuminen tarjoavat mahdollisuuden sosiaalisen kanssakäymiseen ja muiden ihmisten tapaamiseen.

Hyvät mahdollisuudet ulkona liikkumiseen ja ulkoiluun

  • mahdollistavat sosiaalisten kontaktien säilymistä
  • ennaltaehkäisevät sosiaalista eristäytymistä
  • laajentavat sosiaalista kanssakäymistä
  • lisäävät osallisuuden tunnetta
  • herättävät kiinnostusta osallistumiseen
  • liittävät ihmisen lähiympäristöönsä
  • auttavat uusien kiinnostuksen kohteiden havaitsemista
IMG_8599