Yleisinfo

Ulkona liikkuminen luonnossa tai kaupunkien viherympäristöissä vaikuttaa myönteisesti ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Toimivien ja turvallisten ulkona liikkumisen ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen tulee panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Ikäihmisille hyvissä ympäristöissä korostuvat

  • turvallisuus
  • esteettömyys
  • saavutettavuus ja
  • ympärivuotisen käytön mahdollisuus

Kynnys ulkoiluun on sitä matalampi, mitä helpompaa on lähteä ulos ja mitä lähempänä asuinpaikkaa kauniit ja mukavat liikkumisen reitit ja liikuntapaikat sijaitsevat. Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan kunto- ja terveysliikuntaa varten toteutettua, turvallista liikkumisen reittiä ja paikkaa, joissa yleensä on iäkkäillekin henkilöille sopivia monikäyttöisiä harjoitteluvälineitä.

Varttuneiden lähiliikuntapaikat –sivusto tarjoaa tietoa ikäihmisten ulkoilusta, lähiliikuntapaikkojen suunnittelusta sekä konkreettisia esimerkkejä jo olemassa olevista iäkkäiden lähiliikuntapaikoista. Sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Ikäinstituutti. Sivusto koostuu seuraavista pääosioista:

Esimerkkikohteet -sivuilla on kuvauksia ikäihmisille toteutetuista lähiliikuntapaikoista. Kohteet on jaoteltu käyttömahdollisuuden perusteella palvelutalojen pihoihin, toimintapuistoihin sekä reitteihin.

Ulkoilu ja hyvinvointi -sivuilla on tietoa ulkoilun hyvinvointivaikutuksista ikäihmisille.

Suunnittelussa huomioitavaa
käsittelee ikäihmisille tarkoitettujen ulkoiluympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavia asioita.

Materiaalipankkiin on koottu lisäinformaatiota sivuston teemoista.

Citysuunnistus-2008-017b


Valtionavustukset lähiliikuntapaikkahankkeille
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ELY-Keskukset myöntävät vuosittain veikkausvoittovaroista avustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin.
Lisätietoa valtionavustuksista ja sen hakemisesta