Ikäinstituutti

Ikäinstituuttia ylläpitää Ikäinstituutin säätiö. Säätiön missio on hyvän vanhenemisen ja vanhuuden edistäminen. Mission toteuttamiseksi Ikäinstituutti kehittää hyviä toimintatapoja ikäihmisten hyväksi, tutkii ikäihmisten arkea, välittää tietoa ikääntymisestä, kouluttaa seniori- ja vanhustyön toimijoita ja keskustelee vanhenemiseen liittyvistä mielikuvista.

Ikäinstituutin koordinoima valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma edistää kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä liikuntaneuvontaa, lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavaa liikuntatoimintaa, ulkoilua ja arkiliikunnan mahdollisuuksia kohderyhmän iäkkäille. Toiminta järjestetään järjestöjen ja julkisen sektorin eri hallintokuntien sekä eri ammattiryhmien yhteistyönä.