Lähiliikuntapaikat.fi

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liikkuminen ja leikkiminen ovat tärkeitä. Riittävän liikkumisen edellytyksenä on monipuolisten ja innostavien liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen päivittäisissä lähiympäristöissä.

www.lahiliikuntapaikat.fi on Valon ylläpitämä kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, joka tarjoaa lasten ja nuorten lähiliikuntaympäristöjen kehittämistä tukevaa materiaalia. Sivustoilla on muun muassa käytännön esimerkkejä lähiliikuntapaikoista sekä oheismateriaalia.